HR-woordenboek

HR-woordenboekHet HR-woordenboek is een uitgebreide lijst met termen, definities en begrippen uit het human resources-werkveld.

Deze lijst wordt regelmatig aangevuld met nieuwe termen en bijgewerkt naar de laatste wetgeving. Mist u termen of begrippen die niet mogen ontbreken in deze lijst? Neem dan contact met ons op.

Klik op een beginletter om een bepaalde term op te zoeken.

3

30%-regeling search for term

Naar boven

A

ADV search for term
Afspiegelingsbeginsel search for term
Algemene bijstandswet (Abw) search for term
Arbeidsovereenkomst search for term
Arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht (MUP) search for term
ATV search for term

Naar boven

B

Beroepsopleidende leerweg (BOL) search for term
Bijstand search for term

Naar boven

C

Cao search for term
CBP search for term
Changemanagement search for term
Concurrentiebeding search for term
COR search for term

Naar boven

D

Detacheren search for term

Naar boven

E

Eigenrisicodrager search for term
Employability search for term
Employee engagement search for term
Employee Self Services (ESS) search for term

Naar boven

F

Flexibele schil search for term
Functiebeschrijving search for term

Naar boven

G

Getuigschrift search for term

Naar boven

H

Headhunter search for term
Heimelijke controle search for term
HR-analytics (HRA) search for term
Human Resources Management (HRM) search for term

Naar boven

I

Inlenersbeloning search for term

Naar boven

K

Kantonrechtersformule search for term

Naar boven

L

Loonbeslag search for term
Loopbaanbegeleiding search for term

Naar boven

M

Minimumloon search for term

Naar boven

N

Nulurencontract search for term

Naar boven

O

Offshoring search for term
Onboarding search for term
Ondernemingskamer search for term
Ondernemingsraad (OR) search for term
Ontslag met wederzijds goedvinden search for term
Organigram search for term
Outplacement search for term
Outsourcing search for term

Naar boven

P

Participatiewet search for term
Payrolling search for term
Personeelsdossier search for term
Personeelshandboek search for term
Personeelsvertegenwoordiging (PVT) search for term
Proeftijd search for term

Naar boven

R

Re-integratie tweede spoor search for term
Rechtsvermoeden search for term
Relatiebeding search for term
Reshoring search for term
RIE search for term

Naar boven

T

Transitievergoeding search for term

Naar boven

U

Uitwisselbare functies search for term
UWV search for term

Naar boven

V

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) search for term
Verlof search for term
Verzuim search for term

Naar boven

W

Werkkostenregeling (WKR) search for term
Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) search for term
Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) search for term
Wet Flexibel Werken (Wfw) search for term
Wet op de ondernemingsraden (WOR) search for term
Wet verbetering poortwachter search for term
Wet werk en bijstand (Wwb) search for term
Wet werk en zekerheid (Wwz) search for term

Naar boven