Wet verbetering poortwachter

Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet verbetering poortwachter ingesteld. Volgens de Wet verbetering poortwachter is de werkgever samen met de werknemer en de arbodienst verplicht ervoor te zorgen dat de zieke werknemer zo snel mogelijk en verantwoord weer aan het werk kan.

De werkgever heeft een actieve rol bij de re-integratie van de werknemer. Volgens de Wet verbetering poortwachter is ook de werknemer zélf verplicht om hieraan mee te werken.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.