Wet op de ondernemingsraden (WOR)

Het doel van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is in grotere ondernemingen en overheidsinstellingen de medezeggenschap voor werknemers en ambtenaren te regelen.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.