Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA)

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) vervangt per 1 mei 2016 de Verklaring arbeidsrelaties (VAR) en heeft als doel om de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer beter inzichtelijk te maken.

De overheid wil op deze manier de verantwoordelijkheid eerlijker over beide partijen verdelen en eventuele 'schijnzelfstandigheid' beter kunnen aanpakken.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.