Wet aanpassing arbeidsduur (WAA)

De Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) is per 1 januari 2016 opgevolgd door de Wet flexibel werken.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.