Verzuim

Mag ik als werkgever een ziekmelding van een werknemer weigeren?

Mag ik als werkgever een ziekmelding van een werknemer weigeren?

Nee. Als een werknemer zich ziekmeldt volgens de in het bedrijf geldende regels, dan bent u als werkgever verplicht om de ziekmelding te accepteren.

Het kan zijn dat u aan de ziekmelding twijfelt, maar het beoordelen of vaststellen of een werknemer al dan niet ziek, is niet aan u en ook niet aan de huisarts of specialist van de werknemer zelf.

Het oordeel of een werknemer wel of niet in staat is om te werken is altijd voorbehouden aan de arboarts.

Mijn werknemer kan niet naar de bedrijfsarts komen. Mag dat zomaar?

Mijn werknemer zegt dat hij niet naar de bedrijfsarts kan komen. Mag dat zomaar?

Wanneer je als werkgever een goede reden hebt om een werknemer uit te nodigen op het spreekuur van de bedrijfsarts, dan is de werknemer verplicht om op die uitnodiging in te gaan. Nu kan het voorkomen dat een werknemer aangeeft dat hij niet kan komen. De enige legitieme reden dat een werknemer niet bij de bedrijfsarts langs kan komen is wanneer hij of zij hiertoe medisch niet in staat is.