Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Voor sommige banen is een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' (VOG) nodig. Bijvoorbeeld voor het vervullen van een functie waarin iemand werkt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen. De VOG een soort bewijs van goed gedrag, afgegeven door een speciale afdeling van het Ministerie van Justitie: de Dienst Justis.

Uit deze verklaring blijkt dat het gedrag van de betreffende persoon in het verleden geen bezwaar vormt voor het verrichten van een functie bij een (toekomstige) werkgever.

Voor sommige functies is een VOG wettelijk verplicht, bijvoorbeeld voor onderwijzers, gastouders en taxichauffeurs. De overheid legt in regelgeving vast voor welke beroepen een VOG in ieder geval verplicht is.

Ook wanneer iemand tijdelijk of als vrijwilliger gaat werken, kan een VOG nodig zijn. Verder kan een VOG bijvoorbeeld nodig zijn voor het verkrijgen van een visum, het lidmaatschap van een schietvereniging en bij emigratie.

Als er geen wettelijke verplichting is voor het overleggen van een VOG, mag een werkgever zelf bepalen of hij een VOG verplicht stelt voor een bepaalde functie.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.