Personeelsvertegenwoordiging (PVT)

Een personeelsvertegenwoordiging, meestal afgekort tot 'PVT', is een door de medewerkers op basis van een reglement uit hun midden gekozen vertegenwoordiging van ten minste drie leden die regelmatig tezamen met de bestuurder van de onderneming overleggen.

In veel organisaties waar 10 tot 50 werknemers in dienst zijn en waar geen ondernemingsraad (OR) is kan een personeelsvertegenwoordiging worden ingesteld. Een organisatie is hiertoe verplicht wanneer meer dan de helft van het personeel aangeeft hier behoefte aan te hebben.

Overigens kan bij cao worden bepaald dat er ook met minder dan 50 werknemers een OR-plicht geldt.

Zie ook: » Ondernemingsraad (OR)

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.