Outsourcing

Outsourcing is het uitbesteden van bedrijfsprocessen die niet tot de corebusiness behoren. Denk aan de administratie, personeelszaken, logistiek, ICT en/of productie.

De insteek is om deze 'nevenprocessen' uit handen te geven aan specialisten, zodat de onderming zich kan richten op zaken waar het goed in is.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.