Outplacement

Outplacement is het opvangen, adviseren en begeleiden van een werknemer naar een andere werkkring. Meestal gebeurt dit door een zogenaamd outplacementbureau.

Doelstelling van outplacement is om de kansen van de werknemer op de arbeidsmarkt te vergroten. Een werknemer kan worden begeleid naar dezelfde functie in een andere organisatie, of - met behulp van scholing - naar een geheel nieuwe functie.
Outplacement wordt vaak geboden in combinatie met een ontbindingsvergoeding.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.