Ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden houdt in dat beide partijen, werkgever én werknemer, akkoord zijn met het ontslag van de werknemer.

Per 1 juli 2015 krijgt de werknemer hierbij een bedenktijd van twee weken. Binnen deze termijn kan de werknemer terugkomen op hetgeen er in de beëindigingsovereenkomst is afgesproken.

De werkgever is verplicht om de werknemer (schriftelijk) over deze bedenktijd te informeren. Doet de werkgever dat niet in de beëindigingsovereenkomst zelf, dan moet dat in ieder geval binnen twee dagen na ondertekening van de overeenkomst gebeuren. Doet de werkgever dat niet of niet tijdig, dan wordt de bedenktijd drie weken.

De werkgever blijft dus twee (en maximaal drie) weken in onzekerheid over de instandhouding van de beëindigingsovereenkomst.

Wanneer de werknemer gebruikmaakt van de bedenktijd en er wordt binnen zes maanden alsnog een beëindigings- of vaststellingsovereenkomst gesloten, dan mag de werknemer niet nogmaals gebruikmaken van deze bedenktijd.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.