Ondernemingsraad (OR)

Een ondernemingsraad, of OR, is een bij wet gekozen personeelsvertegenwoordiging van een organisatie met als doel om de belangen van zowel de organisatie als de werknemers te behartigen.

Vanuit de Wet op de Ondernemingsraden (WoR) is een OR verplicht wanneer er 50 of meer werknemers in dienst zijn. In de cao kan worden bepaald dat er een OR-plicht geldt met minder dan 50 werknemers.

Zie ook: » Personeelsvertegenwoordiging (PVT)
Zie ook: » Centrale Ondernemingsraad (COR)

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.