Ondernemingskamer

Geschillen tussen ondernemingsraden en bestuurders kunnen worden voorgelegd aan de Ondernemingskamer. Deze kamer maakt deel uit van het gerechtshof in Amsterdam.

De Ondernemingskamer houdt zitting met telkens de voorzitter, twee raadsheren en twee raden (deskundigen uit de praktijk die geen lid zijn van de rechterlijke macht).

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.