Offshoring

De term offshoring komt oorspronkelijk uit de olie- en gaswinning op zee en betekent 'buitengaats werken'.

Tegenwoordig wordt met offshoring het verplaatsen van (een deel van de) bedrijfsprocessen naar lagelonenlanden bedoeld.

Zie ook: » Reshoring

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.