Human Resources Management (HRM)

Formeel: 'Het sturen van kwaliteiten en vermogens waarover een afdeling of bedrijf beschikt, die niet aan machines te danken zijn, maar aan de mensen die er werken'.

Hoewel in de praktijk de benamingen vaak door elkaar worden gebruikt, is de insteek van HR dat de mens niet wordt gezien als 'kostenpost', maar als 'baat'.

Een ander verschil is dat HR meer op beleid en strategie is gericht, terwijl bij personeelszaken of PZ de nadruk ligt op uitvoering en administratie.

Werknemers zijn de grootste kostenpost in de organisatie. Het is daarom belangrijk dat personeelsmanagement professioneel wordt aangepakt voor het beste rendement van de organisatie.

Alternatieve benamingen:

- HR
- Personeel en Organisatie
- P&O
- Personeelszaken
- PZ

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.