HR-analytics (HRA)

HR-analytics is een relatief nieuw fenomeen in het HR-werkveld en een echte vastomkaderde definitie is er nog niet echt.

Veel HRIS-systemen spreken van 'HR-analytics', maar in deze systemen wordt daarmee vaak verwezen naar de HR-data uit zo'n systeem, zoals verzuimcijfers, ingezette scholingsbudgetten, e.d.

De insteek van HR-analytics is het verzamelen van allerlei gegevens om betere beslissingen te kunnen nemen. Juist die koppeling tussen de verzamelde gegevens, het interpreteren daarvan en de invloed op de bedrijfsvoering maakt dat we spreken over HR-analytics.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.