Functiebeschrijving

Een functiebeschrijving is een door de organisatie vastgesteld document waarin de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van iemands functie worden vermeld.

Een functiebeschrijving is niet wettelijk verplicht: een werkgever bepaalt zelf óf hij een functiebeschrijving opstelt en hoe deze eruit ziet. Toch is het belangrijk om goed over een functiebeschrijving na te denken omdat een dergelijk document veel voordelen biedt.

Duidelijkheid
Een functiebeschrijving geeft duidelijkheid. De werknemer en werkgever weten over en weer wat er van elkaar verwacht wordt. Die duidelijkheid biedt ook de basis om een goedgefundeerde beoordeling te maken.

Werving en selectie
Een functiebeschrijving is een bijzonder handig document bij werving- en selectietrajecten. Je hebt de functie immers duidelijk in kaart gebracht en weet daarom direct wat voor persoon je zoekt. Tijdens het sollicitatiegesprek kun je de functiebeschrijving gebruiken om te bezien of de kandidaat daadwerkelijk aansluit op het gewenste profiel. Bovendien scheelt het hebben van een actuele functiebeschrijving tijd bij het opstellen van een vacaturetekst.

Functioneren en beoordelen
Je kunt een werknemer niet beoordelen als er vooraf niet is vastgelegd wat zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn. Het niet hebben van een (recente) functiebeschrijving bemoeilijkt daarmee zaken als slecht functioneren en eventueel daaruit voortvloeiend ontslag.

Beloningstructuur
Je kunt besluiten om de beloningsstructuur te bepalen aan de hand van functiebeschrijvingen. Met een functiebeschrijving bepaal je namelijk ook de zwaarte van een functie. Daarbij is wel een functiewaarderingssysteem vereist.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.