Flexibele schil

De flexibele schil heeft te maken met het flexibiliseren van arbeid in organisaties.

Omdat de flexibele schil door iedereen anders geïnterpreteerd wordt is er geen eenduidige definitie.

De flexibele schil wordt in het algemeen gezien als flexibel inzetbare medewerkers die - als een schil - om de organisatie heen zitten. Wanneer er in een organisatie bijvoorbeeld sprake is van piekwerkzaamheden, dan worden mensen uit de flexibele schil ingezet.

De medewerkers in de flexibele schil zijn veelal tijdelijke medewerkers via uitzendbureaus, maar het komt ook voor dat wordt gewerkt met payrolling en nulurencontracten.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.