Employability

Employability is een samentrekking van het Engelse employment (werk) en adaptability (aanpassingsvermogen).

Met employability wordt bedoeld dat iemand werk weet te vinden én te houden. Het gaan dan om werkzekerheid in plaats van baanzekerheid.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.