Eigenrisicodrager

Een werkgever is standaard verzekerd voor arbeidsongeschiktheid van zijn werknemers bij het UWV. Wanneer het risico op arbeidsongeschiktheid in de organisatie laag is, dan kan het financieel aantrekkelijk zijn door 'eigenrisicodrager' te worden.

De werkgever draagt dan zelf het risico op het verzuim van zijn werknemers. Mocht een werknemer ziek worden en recht hebben op een uitkering, dan moet de werkgever die betalen.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.