Bijstand

Sociale bijstand is een verzameling van regels waarin wordt voorzien om burgers in hun sociale behoeften bij te staan, wanneer ze geen gebruik kunnen maken van sociale zekerheid.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.