ATV

Arbeidstijdverkorting, vaak afgekort tot ATV, betekent dat het totaal aantal dagen dat een werknemer per jaar werkt verminderd wordt. In het algemeen houdt dit in dat men een aantal dagen per jaar vrij krijgt.

Dit verschilt met Arbeidsduurverkorting, ADV, waar het gaat om vermindering van het aantal uren dat een werknemer op verschillende dagen werkt. Het gevolg is dus hetzelfde, maar de werkwijze verschilt.

Op welke dagen een werknemer vrij krijgt, wordt soms door het bedrijf en soms door de werknemer zelf bepaald. Deze regeling is vaak vastgelegd in cao's. Arbeidstijdverkorting is ontwikkeld als middel om de werkloosheid te bestrijden; het beschikbare werk zou hiermee over een groter aantal personen verdeeld kunnen worden. Het is voor het eerst ingesteld in 1982 door het akkoord van Wassenaar.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.