Arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht (MUP)

Bij een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht (MUP) verbindt de werkgever zich aan de werknemer om hem op te roepen wanneer deze relevant werk heeft.

De werknemer is dan alleen verplicht om na een oproep van de werkgever de gevraagde arbeid te verrichten. De werkgever hoeft alleen de daadwerkelijk gewerkte uren uit te betalen. Er is nog steeds sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd, slechts met het verschil dat er een oproepclausule in de arbeidsovereenkomst is opgenomen waardoor de plicht tot het presteren voor beide partijen is uitgesteld tot het moment van de oproep.

Verschillende vormen
Dit type oproepcontract komt in diverse vormen voor:

- nulurenovereenkomst;
- MUP-overeenkomst met een maximumclausule;
- min-maxcontract;
- MUP-overeenkomst met een minimumclausule.

Nulurencontract
Men spreekt van een nulurenovereenkomst (of nulurencontract) in het geval dat werkgever en werknemer niets overeenkomen ten aanzien van de arbeidstijden. De oproepkracht weet vooraf niet hoe vaak en wanneer hij zal werken. De oproepkracht is volledig afhankelijk van het arbeidsaanbod van de werkgever, waarbij hij zelf in beginsel 40 uur per week beschikbaar moet zijn voor zijn werkgever.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.