Algemene bijstandswet (Abw)

De Algemene bijstandswet (Abw) was een Nederlandse wet, die op 1 januari 1965 werd ingevoerd onder verantwoordelijkheid van de toenmalige minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk Marga Klompé.

De vaststelling van de wet vond al – ruim voor de invoeringsdatum – in 1963 plaats en regelde de bijstand in Nederland. Per 1 januari 1996 werd de wet ingrijpend gewijzigd en werd de heringerichte algemene bijstandswet (Abw) van kracht. Deze Abw is op 1 januari 2004 ingetrokken en vervangen door de Wet werk en bijstand.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.