30%-regeling

Voor in Nederland werkzame buitenlandse werknemers moeten doorgaans in Nederland belastingen en premies voor de volksverzekeringen worden afgedragen. Dit is anders als zij vallen onder een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting en de belastingheffing vanuit dat verdrag niet aan Nederland toekomt.

Meestal is dit het geval als de werknemer in een kalenderjaar niet meer dan 183 dagen in Nederland werkzaam is geweest. Dit kan van belang zijn voor een werknemer van een buitenlands bedrijf, die tijdelijk naar Nederland wordt uitgezonden.

Valt de werknemer wel onder de Nederlandse belastingwetgeving, dan kan hij mogelijk gebruikmaken van de 30%-regeling. Deze houdt in dat - onder bepaalde voorwaarden - een belastingvrije vergoeding van 30% van het loon kan worden verstrekt in verband met de extra kosten die het verblijf in Nederland met zich meebrengt.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.