Organigram

Een schematische voorstelling of tekening die de hiërarchische structuur van een organisatie weergeeft.

Alternatieve benaming:

- Organogram

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.