Op hoeveel vakantiedagen heb ik recht?

Als werknemer krijg je elk jaar vier keer het aantal uren dat je per week werkt aan vakantie-uren.

Werk je 40 uur per week, dan krijg je dus 40 x 4 = 160 vakantie-uren, hetgeen overeenkomt met 20 vakantiedagen van 8 uur. Tijdens de vakantie worden deze uren door de werkgever uitbetaald.

Dit zijn de wettelijke vakantiedagen. Wanneer een werkgever méér vakantiedagen geeft, dan spreekt men van bovenwettelijk verlof.

Verlofopbouw tijdens ziekte
Vóór 1 januari 2012 bouwden zieke werknemers alleen verlof op over de laatste zes maanden van hun ziekteperiode. Door het Europese Hof van Justitie is bepaald dat dit onderscheid niet is toegestaan. Alle werknemers - ongeacht of zij ziek zijn of niet - hebben recht op volledige opbouw van vakantiedagen.

Categorie: