Mijn werknemer kan niet naar de bedrijfsarts komen. Mag dat zomaar?

Wanneer je als werkgever een goede reden hebt om een werknemer uit te nodigen op het spreekuur van de bedrijfsarts, dan is de werknemer verplicht om op die uitnodiging in te gaan. Nu kan het voorkomen dat een werknemer aangeeft dat hij niet kan komen. De enige legitieme reden dat een werknemer niet bij de bedrijfsarts langs kan komen is wanneer hij of zij hiertoe medisch niet in staat is.

Bij twijfel kan de werknemer worden verzocht om een medische verklaring van diens behandelaar, specialist of arts. Uit deze verklaring moet blijken of de werknemer inderdaad niet in staat is om de bedrijfsarts te bezoeken. Overigens gaat deze verklaring rechtstreeks naar de bedrijfsarts en niet naar de werkgever. Alleen de bedrijfsarts beoordeelt of de claim van de werknemer terecht is.

Zonder een dergelijke verklaring gaat het spreekuur gewoon door. Wanneer de werknemer wél een geldige verklaring heeft, dan kan men de bedrijfsarts verzoeken om een telefonisch spreekuur.

Een spreekuur uitstellen voor onbepaalde tijd is ten zeerste af te raden, omdat het UWV dit ook niet accepteert in het kader van de reïntegratieplicht van de werkgever. Andersom belemmert een zieke werknemer zijn herstel wanneer hij niet op het spreekuur ingaat.

Categorie: