Ik wil mijn verlofdagen opnemen omdat ik een andere baan heb, maar van mijn werkgever mag dat niet. Klopt dat?

Wanneer je een nieuwe baan hebt gevonden, dan kun je je opgebouwde verlof meestal nog opnemen voordat je vertrekt.

Toch mag de werkgever eisen dat je tot het einde van de arbeidsovereenkomst blijft werken. Hij moet daar wel een belangrijke reden voor hebben. Wettelijk verplichte vakantiedagen die je niet op hebt kunnen opnemen, krijg je uitbetaald. Bovenwettelijke vakantiedagen die je bij je oude werkgever hebt opgebouwd, kun je niet meenemen.

Vakantiedagen afkopen
Niet opgenomen wettelijke vakantiedagen mag je aan het eind van je contract ook afkopen. Je krijgt dan geld in ruil voor de opgespaarde vakantiedagen. Men kan elkaar hier niet toe verplichten.

Categorie: