Hoe lang blijven mijn vakantiedagen geldig?

Om het opnemen van verlof te stimuleren heeft de overheid de vakantiewetgeving per 1 januari 2012 gewijzigd. Opgebouwd verlof mag voortaan niet meer oneindig worden meegenomen naar het volgende jaar.

Hoe lang vakantiedagen geldig zijn hangt af van een drietal zaken:

1. Zijn de verlofdagen opgebouwd vóór of na 1 januari 2012;
2. Gaat het om wettelijke of bovenwettelijke verlofdagen;
3. Wanneer spreek je het verlof aan.

Wettelijk én bovenwettelijk verlof opgebouwd vóór 1 januari 2012
Alle opgebouwde wettelijke en bovenwettelijke verlofdagen hebben een verjaringstermijn van vijf jaar. Deze termijn mag in overleg met de werkgever worden verlengd.

Wettelijk verlof opgebouwd vanaf 1 januari 2012
Wettelijke verlofdagen die je vanaf 1 januari 2012 hebt opgebouwd moet je binnen zes maanden na het jaar waarin je ze hebt opgebouwd opnemen. Verlofdagen opgebouwd in 2015 vervallen dan op 1 juli 2016.

Op deze regel geldt wel een aantal uitzonderingen:

Je was niet in staat om wettelijke verlofdagen op te nemen
Wanneer je redelijkerwijs niet in staat was om deze wettelijke verlofdagen op te nemen, bijvoorbeeld omdat je geen vrij kon krijgen omdat het te druk was op het werk of omdat je door ziekte geen verlof kon opnemen, dan geldt een vervaltermijn van maximaal vijf jaar.

Verlengen vervaltermijn wettelijke verlofdagen in cao of arbeidsovereenkomst
In overleg met de werkgever - bijvoorbeeld via de arbeidsovereenkomst - of bij cao mag in positieve zin worden afgeweken. De vervaltermijn mag dan worden verlengd tot maximaal vijf jaar.

Bovenwettelijk verlof vanaf 1 januari 2012
Bovenwettelijke verlofdagen die zijn opgebouwd op 1 januari 2012 kennen een langere vervaltermijn van vijf jaar. Deze termijn mag niet worden verlengd.

Verlofopbouw tijdens ziekte
Vóór 1 januari 2012 bouwden zieke werknemers alleen verlof op over de laatste zes maanden van hun ziekteperiode. Door het Europese Hof van Justitie is bepaald dat dit onderscheid niet is toegestaan. Alle werknemers - ongeacht of zij ziek zijn of niet - hebben recht op volledige opbouw van vakantiedagen.

Categorie: