Personeelsdossier

In het personeelsdossier bewaart u alle relevante documenten die noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor het personeelsdossier is ingesteld.

Gegevens als klachten, waarschuwingen, verzuimfrequentie, beoordelingsgesprekken en persoonlijke werkaantekeningen van de leidinggevende mogen in het personeelsdossier worden opgenomen. U mag in principe géén medische gegevens opnemen in het personeelsdossier. In het kader van de reïntegratie en verzuimbegeleiding dient u zich te beperken tot de informatie over de functionele beperkingen van de zieke werknemer en de noodzakelijke aanpassingen op de werkvloer. Een voorbeeld hiervan is een aangepaste stoel.

» Meer informatie vindt u het Expertdesk-dossier 'Personeelsdossier'

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.